Cookie- en privacybeleid

INLEIDING
Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de op de pagina weergegeven advertenties te verhogen. Als u niet wilt dat er informatie over u wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies) en de website niet verder te gebruiken. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, met welk doel en welke derden er toegang toe hebben.

COOKIES
De website maakt gebruik van "cookies", dit is een tekstbestand dat op uw computer, mobiel etc. wordt opgeslagen met als doel deze te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te richten. Cookies kunnen geen kwaadaardige code bevatten zoals een virus.
Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering
Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. Ook loopt u het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er inhoud is waar u geen toegang toe heeft.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Algemeen
Persoonsgegevens zijn allerlei soorten informatie die tot op zekere hoogte aan u kunnen worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld door alm. toegang tot inhoud als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan prijsvragen of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, anderszins gebruik maakt van diensten of aankopen doet via de Website.
Wij verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie, en op welke pagina's u klikt (interesses). Voor zover u daar zelf expliciet toestemming voor geeft en de informatie zelf invoert, wordt ook het volgende verwerkt: Naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betalingsgegevens. Dit zal doorgaans zijn in verband met het aanmaken van een login of een aankoop.
Beveiliging
Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening Persoonsgegevens en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dat doel is bereikt of niet langer relevant is.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw informatie per ongeluk of op illegale wijze wordt gewist, openbaar wordt gemaakt, verloren gaat, wordt aangetast of ter kennis komt van onbevoegden, wordt misbruikt of anderszins in strijd met de wet wordt verwerkt.
Doel
De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de voor u meest relevante advertenties te tonen, om uw aankopen en betalingen te registreren, en om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals. het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken wij de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.
Periode van opslag
De informatie wordt bewaard gedurende de wettelijk toegestane periode en wij verwijderen de informatie wanneer deze niet langer nodig is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond van de opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek aan te geven voor het verwijderen van informatie.
Openbaarmaking van informatie
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en eventueel klikt, geografische locatie, geslachts- en leeftijdssegment, etc. worden doorgegeven aan derden voor zover deze informatie bekend is. U kunt zien om welke derde partijen het gaat in de rubriek "Cookies" hierboven. De informatie wordt gebruikt om gericht te adverteren.
Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derden. Deze verwerken de informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.
Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail, etc. gebeurt alleen als u daarvoor toestemming geeft. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende kunnen beschermen.
Inzichten en klachten
U hebt het recht om in een standaardformaat te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die wij over u verwerken (gegevensoverdraagbaarheid). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt uw toestemming voor de verwerking van informatie over u ook intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, hebt u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen hieromtrent kunt u richten aan: mail@ergolash.dk. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming.
Indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te beperken, kunt u ons ook een verzoek sturen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Uitgever, de website is eigendom van en wordt gepubliceerd door:

Ergolash ApS
Byghoejvej 4, DK-5250 Odense SV,
Telefoon: +45 70 25 80 80
E-mail: mail@ergolash.dk