Voorwaarden en Condities

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Ergolash ApS, (BTW: DK37855480) voor klanten die goederen bestellen in onze onlineshop www.ergolash.dk

1. EINDOVEREENKOMST

Er is sprake van een definitieve en bindende overeenkomst tussen u en Ergolash ApS wanneer uw bestelling door Ergolash ApS is bevestigd. Ergolash ApS stuurt u per e-mail een factuur wanneer de bestelling is geaccepteerd en verzonden. Het ontvangstbewijs voor de bestelling, dat u onmiddellijk na het indienen van de bestelling ontvangt, vormt geen orderbevestiging.

U kunt in de online winkel van Ergolash ApS producten kopen als particuliere consument en als zakelijke klant. Zakelijke klanten (buiten Denemarken) kunnen BTW-vrij kopen als zij een geldig BTW-nummer hebben dat in de VIES-databank kan worden gecontroleerd.

2. PRIJZEN, KOSTEN EN VERZENDING

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief belastingen. De verzendkosten worden toegevoegd volgens de informatie die in de online winkel wordt gegeven. De actuele prijs is de prijs die op de website van Ergolash ApS voor het betreffende product wordt vermeld op de datum van de bestelling.

Ergolash ApS behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen die eventueel foutief op de Ergolash ApS online shop zijn vermeld. Ergolash ApS behoudt zich het recht voor om prijzen, vergoedingen en/of andere kosten die op de website van Ergolash ApS zijn vermeld, te allen tijde te wijzigen.

De verzendkosten worden bij het afrekenen berekend op basis van uw afleveradres. Afhankelijk van uw adres en het type producten zal het tarief verschillen. Wij maken gebruik van verschillende vervoerders voor de verzending van uw goederen, afhankelijk van uw adres.
Lees meer over verzending.

3. LEVERING

Alle geplaatste en door Ergolash ApS geaccepteerde bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen verwerkt. De levertijd is 2-7 werkdagen, afhankelijk van uw adres. Alle bestellingen worden volgens afspraak verzonden.

Zodra uw bestelling door Ergolash ApS is verzonden, ontvangt u hiervan bericht via het e-mailadres dat u tijdens het afrekenen hebt opgegeven. De kennisgevingse-mail wordt verzonden door de expediteur en bevat gegevens over uw unieke tracking-ID. Alle pakketten worden verzonden vanaf het bedrijfsadres van Ergolash ApS.

Ergolash ApS behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van aankopen via de online winkel van Ergolash ApS.

Ergolash ApS is niet verplicht om goederen te leveren die niet op voorraad zijn.

4. BELASTINGEN, BTW EN HEFFINGEN

Indien van toepassing is de klant verantwoordelijk voor het betalen van alle relevante kosten, belastingen en/of heffingen in het land van invoer. Ergolash ApS is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de verzending als gevolg van openstaande invoerbelastingen.

Zakelijke klanten (buiten Denemarken) kunnen BTW-vrij kopen als zij een geldig BTW-nummer hebben dat kan worden gecontroleerd in de VIES-database. Elke poging tot fraude met een vals of ongeldig BTW-nummer zal aan de autoriteiten worden gemeld.

5. VERZEKERING

Zendingen worden zonder verzekering verzonden en Ergolash ApS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel zoekgeraakte pakketten.

6. RETOUR- EN OMRUILBELEID

U hebt het recht om uw aankoop te annuleren.

Het herroepingsrecht geldt gedurende 100 dagen en de periode wordt berekend vanaf de dag dat u de goederen hebt ontvangen.

Als de laatste dag om van het herroepingsrecht gebruik te maken valt op een zaterdag, zondag, feestdag, grondwetsdag, 24 december of 31 december, vervalt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

De herroepingstermijn is in acht genomen als u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn per e-mail aan mail@ergolash.dk laat weten dat u van uw aankoop afziet.

Het product moet uiterlijk 100 dagen na de datum waarop u ons hebt meegedeeld dat u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, aan Ergolash ApS worden geretourneerd.

Het product moet in ongebruikte staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.
Wij accepteren geen geretourneerde artikelen als deze:

 • Niet de originele verpakking bevatten.
 • Niet alle originele artikelen bevatten.
 • De originele verpakking ernstig beschadigd is.
 • Producten zijn gebruikt en zichtbare krassen, slijtage en scheuren hebben.

  Neem contact met ons op voor informatie over retourzendingen: mail@ergolash.dk

  De koper is verantwoordelijk voor de kosten/het vervoer van de te retourneren artikelen.

  7. GARANTIE

  Alle goederen worden verkocht met garantie volgens uw wettelijke rechten, die alleen gelden voor de oorspronkelijke koper. Elke aanspraak op garantie vereist een bewijs van aankoop. Lees Garantie-informatie Uitgebreide hieronder voor meer informatie.

  8. DEFECTE GOEDEREN

  Ergolash ApS verleent een garantieperiode van 12 maanden voor alle goederen onder de Wet Verkoop van Goederen. De garantie houdt in dat u binnen 12 maanden na ontvangst van de goederen kunt reclameren over constructiegebreken en tekortkomingen van de goederen. De garantie geldt dus niet bij slijtage of als een product oneigenlijk is gebruikt. Als u wilt klagen over een product, neem dan direct nadat u de fout heeft ontdekt contact met ons op door foto's en een beschrijving te sturen naar mail@ergolash.dk


  Wij nemen klachten zeer serieus. Als u vindt dat wij echt tekort zijn geschoten in uw verwachtingen, mail ons dan op mail@ergolash.dk en wij zullen luisteren naar wat u te zeggen heeft en binnen 14 dagen reageren.

  9. GESCHILLENBESLECHTING

  Alle geschillen en alle overeenkomsten en aankopen met betrekking tot Ergolash ApS zijn onderworpen aan de Deense wetgeving en zullen worden beslecht door de Deense rechtbanken, tenzij anders bepaald door dwingend recht.

  UITGEBREIDE GARANTIE-INFORMATIE

  Ergolash ApS is overtuigd van de kwaliteit van haar producten en biedt een uitstekende garantie. Deze verklaring is een aanvulling op en doet op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.

  Als u problemen ondervindt met een Ergolash ApS-product, helpt de onderstaande informatie u om het product zo snel mogelijk te laten repareren of vervangen.

  Als uw Ergolash ApS-product binnen 24 maanden na aankoopdatum defect raakt door materiaal- of fabricagefouten of door een gebrek aan conformiteit, garandeert Ergolash ApS de vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van aan normale slijtage onderhevige producten of de vervanging van dit gereedschap om de klant zo min mogelijk overlast te bezorgen, tenzij:

  1. Het gereedschap of de uitrusting aan verkeerd gebruik of verwaarlozing is blootgesteld;
  2. Het gereedschap of de uitrusting schade heeft opgelopen door vreemde voorwerpen, stoffen of ongevallen;
  3. Reparaties zijn geprobeerd door andere personen dan erkende reparateurs of Ergolash® servicepersoneel.

  ANDERE BEPERKINGEN IN DE GARANTIE

  Normale slijtage, slijtage, verkeerd gebruik, wijziging, misbruik of het uit elkaar halen van het product worden niet gedekt. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, ongelukken, langdurige blootstelling aan UV-straling of de natuurlijke afbraak van bepaalde materialen gedurende lange perioden. Ergolash ApS is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing is. De verzendkosten naar Ergolash ApS voor een defect product worden niet gedekt.

  HOE KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE

  Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overleggen aan de verkoper of een erkende reparateur. Hieronder vindt u een lijst van erkende reparateurs.

  GEAUTORISEERDE REPARATEURS

  Bedrijf: Ergolash ApS | mail@ergolash.dk

  1. Neem per e-mail contact op met de gekozen erkende reparateur en maak hen op de hoogte van het probleem. Wacht op antwoord en vervolgstap.

  2. Zorg ervoor dat alle producten, artikelen en noodzakelijke onderdelen zijn bevestigd en verpakt voordat u ze opstuurt.

  3. Stuur geen cheques of contant geld; de geautoriseerde reparateur zal per e-mail contact met u opnemen als er kosten zijn voor uw reparatie.

  4. Het kan 4-6 weken duren voordat uw artikel(en) naar u wordt/worden teruggestuurd.


  BEPERKTE GARANTIE/BEPERKINGEN VAN RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

  Beperkte garantie. Ergolash ApS, aan de oorspronkelijke eigenaar ("Eigenaar"), garandeert bij bedoeld gebruik en onderhoud dat het bijgeleverde product ("Product") vrij is van materiaal- en fabricagefouten binnen 24 maanden na de datum van aankoop. Geen garantie tegen materiaal- en fabricagefouten is van toepassing indien het Product (i) op enigerlei wijze is gewijzigd, (ii) is gebruikt voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde doel of ontwerp van het Product, of (iii) niet goed is onderhouden. De garantie vervalt bovendien wanneer de eigenaar/gebruiker (i) de instructies of waarschuwingen van het Product niet heeft opgevolgd of (ii) het Product heeft blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

  Tijdens de garantieperiode zullen originele onderdelen van het Product waarvan Ergolash ApS vaststelt dat ze materiaal- of fabricagefouten vertonen, worden gerepareerd of vervangen als enige verhaalsmogelijkheid voor de Eigenaar. Ergolash ApS behoudt zich het recht voor om een uit productie genomen product te vervangen door een nieuw product van vergelijkbare waarde en functie. Een geretourneerd product dat als onherstelbaar wordt beschouwd, wordt eigendom van Ergolash ApS en zal niet worden geretourneerd.

  MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKTE GARANTIE GEVEN DYNELLO, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN LEVERANCIERS, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJZEN ALLE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF CONFORMITEIT MET DE BESCHRIJVING.


  GARANTIESERVICE

  Voor het verkrijgen van service in het kader van deze garantie moet het onder de garantie vallende Product worden aangeboden bij een erkende Ergolash ApS dealer of reparatiebedrijf.

  De Eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het terugzenden van het Product naar Ergolash ApS voor reparatie. Indien Ergolash ApS naar eigen goeddunken oordeelt dat het Product in aanmerking komt voor reparatie of vervanging onder garantie, betaalt Ergolash ApS de verzend- en administratiekosten voor het terugzenden van het gerepareerde of vervangen Product naar de Eigenaar. In gevallen waarin Ergolash ApS van mening is dat een geretourneerd Product niet in aanmerking komt voor garantieservice, zal Ergolash ApS, indien mogelijk, het Product repareren tegen een redelijke vergoeding, waarbij de verzend- en administratiekosten zijn inbegrepen.


  BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN

  Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de hierboven beschreven beperkte garantie is geschonden, is Ergolash ApS uitsluitend verplicht om, naar eigen keuze, het Product te repareren of te vervangen. Indien het voornoemde rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist, zal Ergolash ApS, in ruil voor terugzending van het Product, aan de Eigenaar de oorspronkelijke aankoopprijs van het Product terugbetalen.
  DE VOORGENOMEN REMEDIE IS DE ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE VAN DE KOPER TEGEN Ergolash ApS, HUN AFFILIATEN EN HUN LEVERANCIERS, ongeacht de rechtsgrond.


  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De maximale aansprakelijkheid van Ergolash ApS, haar filialen en hun leveranciers is beperkt tot incidentele schade die niet hoger is dan de oorspronkelijke aankoopprijs van het Product.
  ERGOLASH APS, HAAR FILIALEN EN HUN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF EN SLUITEN DEZE UIT VOOR GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN WELKE REDEN DAN OOK. DEZE UITSLUITING EN BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE WETTELIJKE GRONDSLAGEN WAARONDER SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN GEVORDERD, EN IS ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN EEN RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL MIST.

  Deze beperkte garantie geeft de Eigenaar specifieke wettelijke rechten; de Eigenaar kan aanvullende rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen.

  Volg de veiligheids-, gebruiks-, bedienings- en onderhoudsinstructies voor dit of enig ander Ergolash ApS-product altijd volledig op.

  De wettelijke rechten van klanten in de Europese Unie worden niet aangetast.